Farbe Größe
khaki varied 34
khaki varied 36
khaki varied 38
khaki varied 40
khaki varied 42
khaki varied 44